ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
HEPARİN KAPLI VE KAPLI OLMAYAN KARDİYOPULMONER BYPAS SİSTEMLERİNİN KOMPLEMAN AKTİVASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
N.SARIOSMANOĞLU, Ö.OTO, E.HAZAN, B.H.KAZAZ, B.UĞURLU, Ü.AÇIKEL, B.BERBER, N.DERELİ, N.SAYDAM
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. İZMİR
Viewed : 55
Downloaded : 0