ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
1532 OLGUDA İSKEMİK KALP HASTALIĞINA YÖNELİK CERRAHİ GİRİŞİMLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Tevfik TEZCANER, Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Barlas AYTAÇOĞLU, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi, Toraks ve Kalp-Damar Cerrahi Kliniği, Ankara
Viewed : 53
Downloaded : 0