ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PROTAMİN SÜLFATIN İZOLE SIÇAN KALP PAPİLLER KASININ KONTRAKTİL VE KONTRAKTÜR PARAMETRELERİNE ETKİSİ
M. Şah TOPCUOĞLU1, Mustafa İTEĞİN2, İsmail GÜNAY2, Acar TOKCAN1
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi1
Biyofizik2 ABD, ADANA
Viewed : 282
Downloaded : 0