ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Stenozunda Pulmoner Hipertansiyon İnsidansı, Mekanizması ve Ameliyat Mortalitesi Üzerine Etkisi
Uzm.Dr. Neşe Çam, Uzm. Dr. Mehtap K. Şişman, Uzm, Dr. Öner Engin, Uzm. Dr. Mustafa Yayla, Uzm. Dr. Ayşe Özergin, Dr. Hasan Karabulut, Uzm. Dr. Ahmet Narin
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
Viewed : 84
Downloaded : 0