ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatride Kardiak Cerrahi Sonrası Disritmiler
A.R. Bakiler, N. Narin, R.Özyürek, A. Alayunt, A. Parlar, M. Arcasoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
Viewed : 303
Downloaded : 0