ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik Elektriksel Bioimpedans ve Ventrikülografik Olarak Ölçülen Ejeksiyon Fraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Dr. Murat Özeren, Dr. Orhan Veli Doğan, Dr. Atilla Keskin, Dr. Ergun Salman, Dr. Can Özer*, Dr. Ertan Yücel,
SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi
*Bayındır Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği
Viewed : 52
Downloaded : 0