ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çoklu Bir Kardiyovasküler Trombüs Olgusu
Uzm. Dr. İbrahim Keleş, Doç. Dr. Barış İlerigelen, Uzm. Dr. Kazım Beşirli, Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayan, Yrd. Doç. Dr. Lale Koldaş, Prof. Dr. Necati Sırmacı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Viewed : 78
Downloaded : 0