ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER CERRAHİ ÖNCESİNDE TRİMETAZİDİN TEDAVİSİNİN MYOKARD KORUNMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
B.Hayrettin ŞİRİN, Ahmet BALTALARLI, Levent YILIK, Rıza TÜRKÖZ, Ayhan AKÇAY, Mansur ŞAĞBAN
Pamukkale Ün. Tıp Fak. G. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
Viewed : 56
Downloaded : 0