ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE HASTANE MORTALİTESİNE ETKİ EDEN PREOPERATİF RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Telli A, Posacıoğlu H, Çetindağ B, Çıkırıkçıoğlu M, Badak İ, Boğa M, Yüksel M, Büket S, Durmaz İ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Bornova/İzmir
Viewed : 88
Downloaded : 0