ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS SONRASI FARKLI POZİSYONLARDAKİ GÖĞÜS FİZYOTERAPİSİNİN KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali CIMBIZ, Z.Candan TÜREYEN, Hülya ŞENER, Hüdai ÇATALYÜREK, Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, GKDC ABD, İZMİR
Viewed : 60
Downloaded : 0