ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL KAPAK YAKLAŞIMINDA SUPERİOR SEPTAL İNSİZYON YAPILAN OLGULARIN POST-OP VE ORTA EKG VE HOLTER MONİTORİZASYON İLE İZLEM SONUÇLARI
Ç. ÇAKALAĞAOĞLU, C. ALHAN, İ.ERDİNLER, Y. ŞENSÖZ, F. BAÇGEL, O. FAZLIOĞULLARI, M. İDİZ, T. ULUFER, S. TARCAN
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul.
Viewed : 60
Downloaded : 0