ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
POSTERİOR LEAFLET KORUNARAK YAPILAN MİTRAL VALV REPLASMANININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ KORUNMASI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ (KLİNİK ÇALIŞMA)
Münacettin CEVİZ*, Şule KARAKELLEOĞLU**, Yahya ÜNLÜ*, İbrahim YEKELER*, Mustafa CERRAHOĞLU*, Erhan VAROĞLU***, Azman ATEŞ*, Hikmet KOÇAK*
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi*
Kardiyoloji**
Nükleer Tıp*** Anabilim Dalları ERZURUM
Viewed : 86
Downloaded : 0