ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
76 Akciğer Kanserli Olgunun Analizi
Arş. Gör. Dr. Nazmi Demirtaş, Doç. Dr. Zehra Seyfikli, Arş. Gör. Dr. Amine Söylemez, Ar. Gör. Dr. Nurgül Bozdemir, Arş. Gör. Cengiz Yakıt
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tbc. Anabilim Dalı, Sivas
Viewed : 96
Downloaded : 0