ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sinüs Valsalva Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi ve Biolojik Fibrin Glue Kullanımı (Vaka Takdimi)
Doç. Dr. Hikmet Koçak, Doç. Dr. Ahmet Başoğlu, Yrd. Doç. Dr. Münacetten Ceviz ,Yrd. Doç. Dr. Mahmut Şahin, Yrd. Doç. Dr. Azman Ateş, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yekeler, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cerrahoğlu, Dr. Mustafa Abanoz
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Anabilim Dalları, Erzurum
Viewed : 83
Downloaded : 0