ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesiyle Bronkoskopi Yapılan 152 Vakanın Retrospektif Analizi
Yard. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin Keçeligil, Dr. Ali Arıkan, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ABD, Samsun
Viewed : 90
Downloaded : 0