ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler Cerrahide Postoperatif Dönemde Endokardit, Septisemi ve Cerrahi Yara Enfeksiyonu Gelişen Olguların Genel Operasyon ve Kardiyopulmoner Bypass Sürelerinin Gözden Geçirilmesi
Uzm. Dr. Bekir Kocazeybek, Uzm. Dr. Selim Erentürk
Florance Nightingale Hastanesi , İstanbul
Viewed : 82
Downloaded : 0