ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik Açık Kalp Cerrahisinde Ultrafiltrasyon Uygulaması ve Sonuçları
H.T.Kızıltan, M.S.Bilal, T. Sarıoğlu, B. Kınoğlu, M.Gülden, A.Aytaç
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Anabilim Dalı, İstanbul
Viewed : 57
Downloaded : 0