ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. A. Hamulu, Yrd. Doç. Dr. S. Büket, Yrd. Doç. Dr. M. Özbaran, Dr. B. Dişçigil, Prof. Dr. A. Telli, Prof. Dr. Ö. Bilkay, Prof. Dr. İ. Durmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Viewed : 49
Downloaded : 0