ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kapak Kalsifikasyonlarının Ekokardiyografik, Makroskopik ve Radyolojik Yöntemlerle Karşılaştırmalı incelemesi
Sadettin DERNEK, Bülent TÜNERİR, Cenk Sinan ATALAY, Behçet SEVİN, Tuğrul KURAL, Recep ASLAN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
Bu çalışma, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda romatizmal kapak hastalığı nedeni ile kapak replasmanı yapılan 130 hastadan eksize edilen 156 kapakta yapıldı. İncelemeye alınan kapakların 124'ü mitral, 32'si aort kapağı idi. Kapaklarda preoperatif eko bulguları ile postoperatif eksize edilen kapaklardaki makroskopik bulguları kalsifikasyonun tespit edilmesi açısından karşılaştırdık. Makroskopik incelemeden sonra, kapak materyalleri direkt radyografi ile incelendi ve radyolojik inceleme ile kalsifikasyon saptanan kapaklardaki kalsifikasyon varlığı histopatolojik inceleme ile doğrulandı. Çıkan sonuçlara göre ekonun pozitif doğruluk oranı % 85.5, makroskopinin pozitif doğruluk oranı % 94.2 olarak bulundu. Ekonun negatif doğruluk oranı % 94.5, makroskopinin ise % 96.0 olarak saptandı. Ekonun radyolojik inceleme ile karşılaştırılmasında sensitivite % 92.8, spesifite % 89.2, makroskopinin sensitivitesi % 95.5 ve spesifitesi % 95.7 olarak saptandı. Ekonun sensitivite, spesifite ve doğruluk oranının yüksek olarak bulunması, kapak kalsifikasyonlarının tespit edilmesi açısından güvenilir bir yöntem olduğunu düşündürmektedir.
Viewed : 14203
Downloaded : 2235