ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer iskemi reperfüzyonunun tetiklediği böbrek hasarında karnosol ön koşullaması
Burhan Apilioğulları1, Recep Keşli2, Hıdır Esme3, Ali Yüceaktaş4, Banu Yoldaş3
Department of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
1Department of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
2Departments of Medical Microbiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Departments of Thoracic Surgery Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4Departments of Anesthesiology and Reanimation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9362
Amaç: Bu deneysel çalışmada, akciğer iskemi/reperfüzyonu (İ/R) ile indüklenen böbrek hasarı üzerine karnosolun koruyucu etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Yirmi dört Yeni Zelanda beyaz tavşanı üç gruba randomize edildi. Grup IR; akciğer İ/R grubu (60 dk. iskemi-60 dakika reperfüzyon), grup CIR; akciğer İ/R’si öncesi karnasol bolus enjeksiyonu ve grup S; plasebo grubu (pulmoner hilus klemplenmedi). Böbrek dokusu miyeloperoksidaz (MPO) ve interselüler adezyon molekülü -1 (ICAM-1) düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Böbrek dokusu MPO ve ICAM-1 düzeyleri grup IR’de, grup CIR ve grup S ile karşılaştırıldığında, anlamlı olarak daha yüksek idi (sırasıyla, p=0.021 ve p=0.0001). Grup CIR ve grup S arasında ise ölçülen parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız akciğer İ/R’sine bağlı böbrek hasarında aktif nötrofil sekestrasyonu ile ilişkili MPO ve ICAM-1 düzeylerinin arttığını ve karnosolun bu hasarda koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Karnosol; iskemi reperfüzyon; akciğer; böbrek hasarı
Viewed : 5739
Downloaded : 1339