ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Noonan sendromlu bir hastada mitral yetmezlik: mini-torakotomi ile mitral kapağın yeniden tamiri
Pil Je Kang, Hyung Gon Je, Sang Kwon Lee
Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Yangsan Hospital, Pusan National University, Yangsan, Gyeongnam, Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9545
Bu yazıda, 14 yaşında atriyal septal defekt (ASD) tamiri yapılan Noonan sendromlu 38 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Ekokardiyografide şiddetli mitral yetmezlik, hafif triküspid yetmezlik ve rezidüel ASD tespit edildi. Retrosternal adezyona bağlı şiddetli düzeyde dilate olmuş kalp odacığı ve suprasternal yerleşimli aort arkının sternotomi tekrarına engel olması nedeniyle, periferik kanülasyon ile sağ anterolateral torakotomi yaklaşımı uygulandı. Bu minimal invaziv yaklaşım, bu özelliklere sahip hastalarda erken iyileşme için iyi bir alternatif olabilir.
Keywords : Minimal invaziv; mitral yetmezlik; Noonan sendromu
Viewed : 5979
Downloaded : 1350