ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Williams sendromlu iki olguda nadir bir kardiyovasküler bulgu: Tekrarlayan aort koarktasyonu
Mehmet Emre Arı1, İlkay Erdoğan2, Birgül Varan2, Murat Özkan3
1Department of Pediatric Cardiology, Ankara Children’s Hematology and Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
3Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11408
Williams sendromu 7. kromozomda çoklu gen delesyonu sonucunda oluşan genetik bir bozukluktur. Olguların çoğu sporadiktir ve tipik yüz görünümü, kardiyak anomaliler ve mental retardasyon mevcuttur. En sık supravalvüler aort darlığı ve pulmoner arteriyel darlık olmak üzere, olguların yaklaşık %80’inde kardiyovasküler anomaliler görülmektedir. Bu yazıda yaşamın ilk beş ayında iki kere cerrahi ve iki kere perkütan balon dilatasyonu gerekli olan, aort koarktasyonunun hızlı ilerleyen formu görülen iki pediatrik olgu sunuldu.
Keywords : Çocuk; tekrarlayan aort koarktasyonu; Williams sendromu
Viewed : 4110
Downloaded : 939