ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer göğüs duvarı anjiyosarkomu
Pınar Akın Kabalak1, Nalan Demir1, Bülent Yalçın2, Koray Ceyhan3, Demet Karnak1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Departments of Medical Oncology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
3Departments of Pathology and Cytology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10388
Bu makalede göğüs duvarında yerleşim gösteren ve multipl plevra ve pulmoner metastazları yapmış nadir bir anjiyosarkom olgusu sunuldu. Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve immünohistokimyasal boyama ile tanıya ulaşıldı. Tiroid ve lenf nodlarında uzak metastazlar tespit edildi. Göğüs duvarı tümörlerinin ayırıcı tanısında vasküler neoplazmlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Keywords : İnce iğne aspirasyon biyopsisi; immünohistokimyasal boyama; yumuşak doku tümörleri; ultrasonografi
Viewed : 4250
Downloaded : 999