ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik sempatikotomi sonrası sağ şilotoraks: Çok nadir bir olgu
Ersin Sapmaz, Okan Karataş, Hakan Işık
Department of Thoracic Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15313
Günümüzde, torasik sempatektomi/sempatikotomi için en yaygın endikasyon primer fokal hiperhidrozdur. Ameliyat torakoskopik olarak uygulanır ve genellikle sempatik zincire yaklaşım üçüncü ve dördüncü kaburgadan gerçekleştirilir. Yüksek başarı oranları ile minimal invaziv bir işlem olarak uygulanmasına rağmen, bazı yaygın komplikasyonlar da vardır. Bu yazıda, sağ torasik sempatikotomi sonrası sağ şilotoraks gelişen çok nadir bir olgu sunuldu.
Keywords : Şilotoraks; hiperhidroz; sempatektomi
Viewed : 1367
Downloaded : 330