ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sığır jugüler ven kondüiti ile yapılan trunkus arteriyozus tamiri sonuçları
Ersin Erek1, Bahar Temur1, Dilek Suzan1, Selim Aydın1, Okan Yıldız2, Barış Kırat3, İbrahim Halil Demir4, Ender Ödemiş4
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University Faculty of Medicine, Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem University Faculty of Medicine, Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Pediatric Cardiology, Acıbadem University Faculty of Medicine, Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14841
Amaç: Bu çalışmada Rastelli tipi trunkus arteriyozus olan hastalarda trunkus arteriyozus tamirinin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Mart 2017 tarihleri arasında 13 hastaya (7 erkek, 6 kadın; medyan yaş 37 gün; dağılım, 16-60 gün) Contegra kondüiti kullanılarak trunkus arteriyozus tamiri yapıldı. Ameliyat öncesi tanı sekiz hastada trunkus arteriyozus tip 1 (Edwards-Collett), üç hastada tip 2, bir hastada tip 3 ve bir hastada tip 4 idi. Ameliyat için kullanılan Contegra kondüitleri 14 mm (n=5), 12 mm (n=7) ve 16 mm (n=1) idi.

Bulgular: İki hastada (%15.4) erken ölüm görüldü. Medyan yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri sırasıyla 10 (dağılım 6-14) ve 20 (dağılım 14-41) gün idi. Medyan takip süresi 36 (dağılım, 2-66) ay idi. Dört hastada (%31) takip sırasında kondüit boyutları ciddi şekilde artış gösterdi ve iki hastada 23 mm’ye, bir hastada 20 mm’ye ve diğer hastada 18 mm'ye ulaştı. Üç hastada orta derecede distal kondüit darlığı vardı. Dört hastada orta derecede pulmoner yetmezlik ve bir hastada ciddi pulmoner yetmezlik vardı. İki hastada orta derecede trunkal kapak yetmezliği ve bir hastada orta derecede rezidüel ventriküler septal defekt vardı. Hastaların hiçbirinde tekrar ameliyat gereksinimi olmadı.

Sonuç: Contegra kondüiti bebeklerde trunkus arteriyozus tamiri için iyi bir alternatiftir; ancak, distal kondüit darlığı ve kondüit dilatasyonu gelişebileceği için yakın izlem gereklidir.

Keywords : Doğuştan kalp hastalığı; bebek; trunkus arteriyozus; ksenogreft
Viewed : 1677
Downloaded : 427