ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte koroner arter bypass cerrahisi yapılan Moyamoya hastalığında serebral oksimetre monitörizasyonunun yeri
Gamze Küçükosman, Bengü Gülhan Aydın, Mehmet Malik Bereket, Hilal Ayoğlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15271
Moyamoya hastalığı, intrakraniyal arterlerin daralması ve tıkanması sonucu kompansatuvar kollateral damarların gelişmesi ile kendini gösteren kronik serebrovasküler bir hastalıktır. Moyamoya hastalarının koroner arter bypass cerrahisi sonrası nörolojik komplikasyonları son yıllardaki teknik gelişmeler, cerrahi modifikasyonlar ve serebral monitörizasyon ile önlenebilir. Perioperatif anestezi yönetimindeki hedef beyin oksijen sunumu ve kullanımı arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Bu olgu sunumunda serebral oksimetre monitörizasyonu uyguladığımız, atan kalpte koroner arter bypass cerrahisi yapılan Moyamoya hastasındaki anestezi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
Keywords : Anestezi yönetimi; serebral oksijen monitörizasyonu; Moyamoya hastalığı
Viewed : 1251
Downloaded : 279