ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort kapak darlığının nadir bir nedeni: Okronozis
Atakan Atalay1, Vural Polat1, Nesrin Turhan2, İrfan Taşoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15552
Okronozis, aort kapak darlığına neden olabilen bir otozomal resesif metabolik bozukluktur. Bu yazıda, ciddi aort kapak darlığı nedeniyle kliniğimize başvuran alkaptonürisi olan 58 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya mekanik protez ile başarılı aort kapak replasmanı yapıldı. Kapak dokusunda yabancı maddelerin birikimi ciddi sorunlara yol açan nadir durumdur ve yönetimi kalp kapak protezi ile kapak replasmanı gerektirebilir.
Keywords : Alkaptonüri; aort kapağı; okronozis
Viewed : 1298
Downloaded : 274