ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin bir hastada transaortik yolla aksesuar mitral kapak eksizyonu: Olgu sunumu
Mehmet Işık1, Ömer Tanyeli1, İlker Mercan1, Yüksel Dereli1, Niyazi Görmüş1
1Department of Cardiovascular Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Medicine Faculty, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16039
Aksesuar mitral kapak dokusu, nadir bir doğuştan kardiyak anomalidir ve genellikle çocukluk çağında rastlantısal olarak tespit edilmektedir. Bu yazıda anterior mitral kapağa tutunmuş aksesuar mitral kapak ile birlikte aort darlığı olan 65 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastanın uzun yıllar asemptomatik kalması ve dejeneratif aort darlığı semptomatik hale gelene kadar aksesuar mitral kapağın tespit edilememiş olması ilginçtir. Aort kapak replasmanı ve mitral anterior yaprakçığa tutunmuş aksesuar mitral kapak eksizyonu atriyotomi yerine transaortik yaklaşımla uygulandı. Aksesuar mitral kapağın sık eşlik ettiği diğer anomaliler yerine aort darlığı ile birlikte görülmesi yine alışılagelmişin dışında bir durumdur.
Keywords : Aksesuar mitral kapak; aort darlığı; sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı
Viewed : 1333
Downloaded : 312