ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Orta aort sendromlu bir çocukta torakoabdominal aortik baypas greftinin10 yıl sonraki akıbeti
Emrah Şişli1, Halil Bozkaya2, Mehmet Fatih Ayık1, Yüksel Atay1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14384
Orta aort sendromu nedeniyle üç yaşında torakoabdominal baypas uygulanmış olan 13 yaşındaki bir erkek çocuk, çabuk yorulma ve antihipertansif tedavi dozundaki artış gerekliliği nedeniyle başvurdu. Greft açık olmakla birlikte, proksimal ve distal anastomoz yakınında darlıklar izlendi. Endovasküler stentleme ile kısmen fayda sağlandı. Çocuğun tam büyüme potansiyeline ulaşmasına kadar cerrahi tedavinin ertelenmesi tercih edilse de, orta aort sendromlu hastalarda cerrahi kaçınılmaz bir tedavi seçeneğidir. Buna karşın ilk ameliyat sırasında mümkün olan en geniş greftin kullanılması, gelecekteki hasta-greft uyumsuzluğundan kaçınmak için önem arz etmektedir.
Keywords : Aort hastalıkları; hipertansiyon; torakoabdominal aortik baypas; vasküler açıklık
Viewed : 1850
Downloaded : 297