ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer nakli sonrası evre 3 primer greft disfonksiyonunun nadir bir nedeni: Takotsubo kardiyomiyopatisi
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Sinan Türkkan1, Sema Turan2, Omaç Tüfekçioğlu3, Erdal Yekeler1
1Department of Thoracic Surgery and Lung Transplantation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
22Department of Intensive Care, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14905
Takotsubo kardiyomiyopatisi akut, geçici bir kardiyak sendrom olup dinamik elektrokardiyografi değişikliklerinin ayırıcı tanısında önemlidir. Literatürde, akciğer nakli ile ilişkili Takotsubo kardiyomiyopatisi oldukça nadir olup sadece iki olgu sunumu bulunmaktadır. Olgumuz akciğer nakli sonrası erken dönemde ortaya çıkan ilk Takotsubo kardiyomiyopatisi olgusudur. Bu yazıda, kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle çift taraflı, ardışık akciğer nakli uygulanan 61 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Takipte Takotsubo kardiyomiyopatisi tanısı konuldu, kardiyomiyopati ile ilişkili primer greft disfonksiyonu gözlendi ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna gereksinim duyuldu.
Keywords : Kardiyomiyopati; greft disfonksiyonu; akciğer nakli; Takotsubo
Viewed : 1421
Downloaded : 289