ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus perforasyonunun minimal invaziv tedavisi
Atilla Eroğlu1, Yener Aydın1, Ömer Yılmaz2
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Gastroenterology, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15354
Özofagus perforasyonu yüksek morbidite ve mortalite ile karakterize acil bir durumdur. Hayatı tehdit eden bu durumun uygun tedavisi konusunda kesin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Geleneksel olarak özofagus perforasyonunun tedavisi cerrahidir. Bununla birlikte, endoskopik tedavi cerrahiden daha az invaziv ve daha az morbid olarak günümüzde primer tedavi seçimidir. Endoskopik klip uygulaması, endoskopik stent yerleştirilmesi, endoskopik sütür, endoskopik vakum tedavisi ve doku yapıştırıcıları endolüminal yoldan uygulanmaktadır. Küçük defektler (<2 cm) endoskopik klipler ile kapatılabilir. Daha büyük defektler stent yerleştirilmesi veya sütür gerektirir. Çıkartılabilir özofagus stenti, perforasyonun minimal invaziv onarımına ve hızlı beslenmeye izin vermesiyle özofagus perforasyonu olan olgularda etkili bir tedavi yöntemidir. Endoskopik sütür hem migrasyonu önlemek için stentin sabitlenmesi hem de perforasyonun primer olarak kapatılması için kullanılabilir. Perforasyon bir mediastinal koleksiyon ile ilişkili ise, drenaj zorunludur ve bu işlem bilgisayarlı tomografi rehberliğinde perkütan drenaj, torakoskopi veya endoskopik vakum tedavisi ile yapılabilir. Bazı olgularda bu minimal invaziv yöntemlerin kombinasyonu gerekir. Endoskopi merkezli minimal invaziv yöntemlerin daha iyi yaşam kalitesi ve sonuçlar sağlaması ve hastanede yatış süresini kısaltması nedeni ile özofagus perforasyonunda tedavi seçiminde bu yöntemlere doğru bir yönelim gözlenmektedir.
Keywords : Klip; endoskopi; özofagus; özofagus perforasyonu; perforasyon; stent; torakoskopi
Viewed : 1329
Downloaded : 261