ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Künt göğüs travması sonrası iç meme arteri yaralanmasının tam olarak farkına varılması
Chen Jinming1, Yang Guanggen1, Shen Zhong1, Wang Liang2
1Department of Surgery, The Third People’s Hospital of Hangzhou, Zhejiang, China
2Department of Thoracic Surgery, Zhejiang University, Zheiang , China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15302
Tüm dünyada motorlu taşıtların sayısındaki ciddi ve sürekli artış nedeniyle klinisyenler künt göğüs travması sonrası iç meme arteri yaralanması geçirme riski taşıyan büyük bir popülasyonla karşı karşıyadır. Buna rağmen, ilgili sağlık uygulayıcıları tarafından bu konu ile çok az ilgilenilmektedir. Ayrıca, iç meme arteri yaralanması hakkında geçerli çok az araştırma verisi ve toplumsal kılavuz ilkesi bulunmaktadır. Diğer yandan, tespit edilmemiş iç meme arteri yaralanması olan olgularda sonuç yıkıcı veya ölümcül olabilir. Buna bağlı olarak, iç meme arteri yaralanması olan hastalar için anatominin, etyolojinin, tanısal yaklaşımların ve tedavi stratejilerinin araştırılması ve incelenmesi acilen gereklidir.
Keywords : Künt göğüs travması; tanı; iç meme arteri yaralanması; tedavi
Viewed : 1370
Downloaded : 253