ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senning ameliyatı sonrası geç dönem pulmoner venöz odacık darlığının cerrahi tedavisi
Gökmen Akkaya1, Çağatay Bilen1, Osman Nuri Tuncer1, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay1
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16158
Senning ameliyatı sonrası pulmoner venöz odacık darlığı sık görülen bir komplikasyon olmamasına rağmen, patolojinin düzeltilmesinde girişimsel yöntemlerin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi hayati önem taşır. Olgumuz, Senning ameliyatından 6.5 yıl sonra tekrarlayan burun kanaması ve efor dispnesi ile hastanemize başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide pulmoner venöz odacıkta gradyan 34-35 mmHg olarak ölçüldü. Cerrahi tedavi sırasında kalsifik ve geri çekilmiş politetrafloroetilen flep tamamen eksize edildi ve domuz perikard ksenogreft ile pulmoner venöz odacık kapatıldı. İşlemin sonunda transözofageal ekokardiyografide anlamlı bir gradyan izlenmedi.
Keywords : Domuz ksenogreft; pulmoner venöz odacık darlığı; Senning ameliyatı
Viewed : 920
Downloaded : 202