ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL SİRKÜLER BÜZME ANNÜLOPLASTİ
Mansur ŞAĞBEN, Rıza TÜRKÖZ, Mert KESTELLİ,Gökhan ÖNEM, Rıza DEMİR, Levent YILIK, Tayfun GÖKTOĞAN, Cengiz ÖZBEK, Ayhan AKÇAM
İZMİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ
GİRİŞ:

Mitral kapak hastalıklarında kapak tamirinin uzun ve kısa dönemde replasmana üstün olduğu bir çok çalışmada belirtilmiştir. Annüloplasti mitral kapak tamirinin en önemli komponentlerinden biridir. Günümüzde Carpentier ve Duran tarafından geliştirilen annüloplasti ringi veya ringsiz olarak çeşitli sütür teknikleri yaygın olarak kullanılmaktır.

MATERYAL METOD:

İzmir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Mayıs 1991 ile Ocak 1995 tarihleri arsında akut eklem romatizması sonucunda oluşmuş annüler dilatasyona bağlı mitral yetmezliği saptanan 14 vakaya sirküler büzme annüloplasti uygulandı. Annüloplasti dışında mitral kapağa her hangi bir rekonstrüksiyon gerektiren vakalar çalışmaya alınmadı. 2 numara braided sütür annülusa fikse edildikten sonra vücut alanı ve kapağın koaptasyonu göz önünde bulundurularak 31, 29, 27 mm çaplardan, buji yardımı ile en uygun olanı seçildikten sonra annülusun posterior kısmı daraltıldı. Hastaların tamamında preoperatif dönemde renkli doppler ekokardiografik olarak 3-4. derece (ortalama 3,41±0,14) mitral yetmezliği mevcuttu.

SONUÇ:

Postoperatif, ortalama 35±6,1 ay sonraki ekokardiografik incelemede6 olguda 1.derece, 6 olguda 2.derece mitral yetmezliği saptanırken 2 olguda ise hiç yetmezlik saptanmadı (ortalama 1,28±0,19). Ortalama mitral kapak alanı ise pressure half-time ile 2,74±0,25 cm2 olarak saptandı. Ortalama sol ventrikül diastolik çapı preoperatif 63±2,99mm, postoperatif 52±1,7mm olarak bulundu (p<0,01). Sistolik çap preoperatif 43,4±1,81mm, postoperatif 35±1,8mm bulundu (p<0,01). Mitral kapakta mean gradient 5,72±0,78mmHg saptandı. Bu annüloplasti tekniği ile 10-15 dk gibi kısa bir sürede annüler dilatasyon düzeltilebilmekte ve annülusun fleksibil yapısı korunabilmektedir.

Viewed : 239
Downloaded : 0