ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yoğunbakım Ünitelerinde Yeterli Hemşire Sayısının Saptanması
Nilüfer GÜNGÖR
Bayındır Tıp Merkezi, Yoğun Bakım Üniteleri Başhemşiresi
AMAÇ

Yoğun bakım ünitelerinde 24 saatlik hasta bakımını sağlamada yeterli hemşire sayısını saptamak

ÖZET

Araştırma iki ayrı yöntemle, hasta bakımını en ideal şekilde sağlamak amacıyla gereksinim duyulan sayının saptanmasına yönelik yapılmıştır. Birinci yöntemde altı ay süre ile gözlem yolu ile veri elde edilerek kayıtları tutulmuş, ikinci yöntemde ise hastalara yapılan işlemlerin süreleri ölçülerek bir hastanın bir günde hemşireye olan ihtiyacı saat olarak belirlenmiştir.

Veriler elle toplanmış, çetelenmiş, sayısal ve %’lik olarak değerlendirilmiş, sonuçlar tartışılmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Viewed : 58
Downloaded : 0