ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PERİFERİK ARTER YARALANMALARI
ÖZERGİN U., SUNAM G.S., CERAN S., YENİTERZİ M., ÖZPINAR C., YÜKSEK T., SOLAK H.,
S.Ü. Tıp Fakültesi G.K.D Cerrahisi Anabilim Dalı-KONYA
GİRİŞ

1976-1985 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1985-1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi G.K.D. Cerrahisi Anabilim Dallarında 417 periferik arter yaralanması vakası cerrahi olarak tedavi edildi.

MATERYAL METOD

Periferik arter yaralanmalı 417 vaka retrospektif olarak incelendi. Hastaların % 77’si komplikasyonsuz iyileşti. % 19.9 hastada komplikasyonla birlikte iyileşme sağlandı. Amputasyon gereken hastaların oranı % 6.4 idi. Hastaların % 3.12’si kaybedildi. Ekstremite kaybı en sık popliteal bölge yaralanmalarında ve hastaneye geç ulaşan vakalardaydı.

SONUÇ

Ülkemizde ateşli silah ve kesici aletle olan travmalar çoğu kez arter yaralanmasına sebep olmaktadır. Trafik kazaları sonucu gelişen ekstremite travmalarında da arter yaralanması sıktır. Popliteal arter ve distalinde olan lezyonlarda komplikasyon diğer lokalizasyonlardan fazladır.

Viewed : 88
Downloaded : 0