ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI OLAN OLGULARDA AÇIK KALP CERRAHİSİNİN RİSKİ
B.AKPINAR, B.POLAT, İ.SANİSOĞLU, U.E.CAKALI, O.BAYINDIR, B.SÖNMEZ
Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul
GİRİŞ

Koroner bypass (CABG) operasyonu planlanan olgularda ciddi periferik damar hastalıklarına sıklıkla rastlanmaktadır ve bu olgularda operatif mortalite ve morbidite önemli ölçüde artmaktadır.

MATERYAL METOD

Ocak 1994 – Mayıs 1996 tarihleri arasında FNH’de açık kalp ameliyatı geçiren olgulardan 62’sinde (%2.3) ciddi periferik arter hastalığı (PAH) mevcuttu. Bu gruptan 40 olguda sadece CABG gerçekleştirildi ve 3 olgu PAH komplikasyonlarıyla kaybedildi (%7.5). 22 olguda aynı seansta CABG ve periferik revaskülarizasyon uygulandı ve 1 olgu kaybedildi (%4.5).

SONUÇ

Periferik arter hastalığı, CABG hastalarında operatif morbiditeyi arttıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. CABG ile beraber aynı seansta periferik revaskülarizasyon uygun olgularda düşük risk ile gerçekleştirilebilir. Sol ventrikül fonksiyonları bozuk olan ve erken postop dönemde yüksek inotrop ihtiyacı gösterebilecek olgularda periferik revaskülarizasyonun sonraya bırakılmasının morbidite ve mortaliteyi arttırabileceği düşüncesindeyiz.

Viewed : 64
Downloaded : 0