ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL POZİSYONDA REPLASE EDİLEN ST. JUDE KALP KAPAĞI PROTEZLERİNDE ERKEN VALV TROMBOZU
ÖZERGİN U, SUNAM G. S, CERAN S, YENİTERZİ M, ÖZPINAR C, YÜKSEK T, SOLAK H.
S.Ü TIP FAK. G.K.D. CERRAHİSİ ABD. KONYA

GİRİŞ

Valv trombozu kapak replasmanlarının ciddi bir komplikasyonudur. Valv dizaynındaki gelişmeler ve yeterli antikogülasyon valv trombozu riskini azaltmakta ise de tromboza yol açan faktörler tamamıyla ortadan kaldırılamaz.

MATERYAL METOD

Mitral pozisyonda St. Jude bileaflet valv replasmanı uygulanan iki hastada erken postoperatif dönemde valv trombozu geliştiği, ekokardiografik olarak tesbit edildi. Reoperasyon uygulanan hastaların tromboze valvleri eksize edilerek redo mitral valv replasmanı yapıldı. Vakalardan biri postoperatif erken dönemde düşük kalp debisi sendromu sebebiyle kaybedildi.

SONUÇ

St. Jude bileaflet valv replasmanı uygulanan iki hastada gözlenen erken valv trombozu sebebiyle, valv trombozlarının etyolojisinde kapağın menteşe mekanizmasının etkisi araştırılmıştır. Çok iyi bir hemodinamik yapıya sahip olması nedeniyle yaygın kabul gören St. Jude valvlerin disk menteşelerinde kan akışı ile yıkanamayan ölü noktaların varlığına dikkat çekildi.
Viewed : 95
Downloaded : 0