ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AKUT AORT DİSSEKSİYONLARINDA CERRAHİ TEDAVİ
Bahadır Dağlar, Haluk Akbaş, Ali Civelek, Sırrı Akel, Esat Akıncı, S.N.Ömeroğlu, Hasan Ardal, Arzu Doğru, Ömer Işık ve Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ

Akut aort disseksiyonları günümüzde de yüksek mortalite ve morbidite riski nedeniyle teknik açıdan aort cerrahisinin en zor problemini teşkil etmektedir.

MATERYAL METOD

Kliniğimizde 1985-1996 yılları arasında intratorasik anevrizma ve/veya disseksiyonlu 55 hastaya “klempsiz” teknik kullanılarak cerrahi tedavi uygulanmıştır. Bu hastaların 4’üne derin total sirkülatuar arrest (DTSA) tekniği, kronik 41 olguda ise total retrograd vücut perfüzyonlu (TRVP) kullanılmıştır. 10 olguda akut disseksiyon nedeniyle acil şartlarda operasyona alınmış ve TRVP uygulanmıştır. Olguların yaş ortalaması 45.2 (31-60) yıldır. Olguların 9’u (90%) erkek, 1’i (10%) bayan hastalardan oluşmaktaydı. Tüm olgularda Stanford TipA disseksiyon mevcuttu. 3 (30%) olgu şok tablosunda operasyona alınmış olup 6(60%) olgu NYHA Klass IV, 1 (10%) abdominal aort anevrizması,1 olguda (10%) şuur bulanıklığı tesbit edilmişti. Cerrahi prosedür olarak;4 olguya (40%) çıkan ve arkus aort replasmanı, 4 olguda (40%) çıkan+arkus+fil hortumu ve 2 olguda (20% ise sadece çıkan aort replasmanı uygulandı. Hastane mortalitesi 3 olgu (30%) dur. Bu hastalar akut tübüler nekroz, akut respiratuar distres sendromu, pompa yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Postoperatif dönemde; reversibl olan 1 (10%) olguda serebral ödem ve diğer bir olguda akut tübüler nekroz gelişmiştir. Geç dönemde mortalite yoktur. Yaşayan olguların 71.3 %’ü (5 olgu) NYHA Klass 1’de yaşamlarını devam etmektedirler. Hastalar 25.2 (43.2 ay) izlenmiştir.

SONUÇ

Akut disseksiyonların standart tedavisinde DTSA’nın yanı sıra TRVP’u antiimpulse ve open anastomoz tekniklerinde beraberinde kullanılmasıyla, DTSA tekniğinin yarattığı komplikasyonlar en aza indirilmeye çalışılmıştır. Özellikle TRVP zaman ve ekspojur açısından cerrahiye önemli katkı sağlamıştır.
Viewed : 72
Downloaded : 0