ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
L-Propionylcamitinin Normotermik İskemide Miyokard Korunmasındaki Rolü
Dr. Oğuz Tatlıcan, Dr. Levent Gökgöz, Dr. Sedat Kalaycıoğlu, Dr. Levent Oktar, Dr. Eser Öz, Dr. Halim Soncul, Dr. Volkan Sinci, Dr. Nurten Türkozan, Dr. Ali Yener, Dr. Ali Ersöz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi A.B.D.

GİRİŞ

L-Propionylcamitinin (LPC) Postiskemik miyokardiyal fonksiyonlarda iyileştirme ve iskemide azalma sağladığı gösterilmiştir. Bu etkisini kreatin fosfat ve ATP kayıplarını önleyerek yaptığı bildirilmiştir.

MATERYAL METOD

Bu çalışmada postiskemik reperfüze izole kalbin korunmasında LPC’nin çeşitli dozlardaki etkisi araştırılmıştır. Kontrol grubuna dahil edilen kalpler modifiye Langendorf düzeneğine asılıp Krebs Henseleit solüsyonuyla perfüze edilip 20 dakikalık bir global iskemiden sonra yine aynı solüsyonla reperfüze edildiler. A ve B grubunda preiskemik dönemde bu solusyona sırasıyla 5 ve 10 mM, C grubunda ise sadece reperfüzyon solüsyonuna 10 mM LPC eklendi. Parametre olarak kalbin kasılma gücü, kalp atım hızı, kalp işi ve adenozin deaminaz düzeyleri alındı.

SONUÇ

İskemi sonrası verilen karnitinin hücreyi serbest oksijen radikallerinin etkisinden koruduğu; preiskemik dönemde verilen karnitinin ise doz bağımlı olarak bu etkisinin yanında yüksek enerjili fosfatların düzeyinin eksilmesini önlediği sonucuna varılmıştır.
Viewed : 52
Downloaded : 0