ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
THORAKS İNVAZYONU YAPMIŞ AKCİGER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ UYGULAMALARIMIZ
T. OKAY, E. AĞAOĞLU, I. DOĞUSOY, A. KANCA, B. AYDEMİR, E.E. EREN, M. YAŞAROĞLU, M. YILDIRIM
PROF.DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİ MERKEZİ
GİRİŞ

1994-1995 yıllarında thoraks duvarına invazyon yapmış, primer akciğer kanseri olan 15 hastaya cerrahi tedavi uygulanarak staging ve survileri literatürlerle karşılaştırıldı.

MATERYAL METOD

Bu 15 vakanın hepsinde tümör enblok çıkartılmaya çalışıldı. Bunların 6 tanesinde başarılı olunurken 9 tanesi parçalanmak zorunda kalındı. Tümörlerin stage’ lerine göre hastalar radyoterapi veya kemoterapiye gönderildi.

SONUÇ

Sonuç olarak thoraks duvarına invazyon yapmış akciğer tümörlerinin uygun kombine tedavi ile, sadece cerrahi veya sadece radyoterapi, kemoterapi gören hastalara göre sürvilerin daha uzun olduğu görüldü.

Viewed : 50
Downloaded : 0