ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÖZOFAJEKTOMİ YAPILAN TOTAL VAGOTOMİLİ HASTALARDA PİLOROMİYOTOMİNİN MİDE BOŞALIMINA ETKİSİ
A. BAŞOĞLU, A. ÇAPAN, NURETTİN KARAOĞLANOĞLU, M. DEMİREL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar cerrahisi ABD. ERZURUM
GİRİŞ

Özofagus kanserlerinde uygulanan transhiatal özaofajektomi + özofagogastrostomi + total vagotomili hastalarda piloromiyotominin mide boşaltımına etkisi incelendi.

MATERYAL METOD

Çalışma kapsamına alınan 30 hastada 10’ar kişilik 3 gruba ayrıldı. 1. grup gastrointestinal yönden sağlıklı kişilerden seçildi. (kontrol grubu) 2. grup Transhiatal özofagogastrostomili ancak piloromiyotomisiz hastalardan, 3.grup ise Transhiatal özofajektomi + özofagogastrostomi+ piloromiyotomili hastalardan oluştu. Her 3 gruba mide boşalım zamanın değerlendirilmesi için nükleer sintigrafik inceleme yapılarak işaretli test yemeğinin alımından 60 ve 90 dakika sonra rezidüel mide aktivitesi hesaplandı.

SONUÇ

Sonuç olarak araştırma gruplarında kontrol grubuna göre mide boşaltım zamanında uzama olduğu (p<0,0001), piloromiyotominin ise mide boşaltımına etkisi olmadığı tesbit edildi. (p<0,005)

Viewed : 47
Downloaded : 0