ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesiyle Bronkoskopi Yapılan 152 Vakanın Retrospektif Analizi
Yard. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin Keçeligil, Dr. Ali Arıkan, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ABD, Samsun
Ocak 1986-Haziran 1994 tarihleri arasında OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde 152 olguya yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle rigit bronkoskopi yapıldı. Vakaların %47.4’ü (72 hasta) kadın, %52.6’sı (80 hasta) erkekti. 52 hasta (%34.2) 2 yaşın altında, 59 hasta (%38.8) 2-10 yaş grubunda, 23 hasta (%15.1) 10-20 yaş grubunda, 18 hasta (11.8) 20 yaşın üstündeydi. Olguların %92’sinde (139 hasta) yabancı cisim tesbiti ve çıkartılması mümkün oldu. Unilateral hiperaerasyon, atelektazi, unilateral parenkim infiltrasyonu ve yabancı cismin doğrudan görülmesi en sık rastlanan radyolojik bulguları oluşturmaktaydı. Bütün bronkoskopik uygulamalar genel anestezi altında ve kontrollü ventilasyon ile gerçekleştirildi. En sık rastlanan yabancı cisimler %21.7 (33 hasta) ile fasulye ve %19.7 (30 hasta) ile toplu iğne idi. Daha sonra sırasıyla fındık, tavuk kemiği, fıstık, erik çekirdeği, karpuz çekirdeği, kestane, vida, bezelye, mısır, ayçiçeği görüldü. 13 hastada (%8.5) yabancı cisim bulunamadı. Hastaların hiçbirinde komplikasyon ya da mortalite görülmedi.
Viewed : 57
Downloaded : 0