ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Buerger Hastalığı’nda Revaskülarizasyon
Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Murat Kayabal, Göksel Kalaycı, Metin Özgür
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi, İstanbul
Buerger Hastalığı’nda vasküler rekonstüksiyon sıklıkla değeri olmayan bir girişim gözüyle görülmektedir. Ancak, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi’nden bizim deneyimlerimiz göstermiştir ki bazı hastalar rekonstüksiyondan yarar görebilirler. Ocak 1980-Temmuz 1994 yılları arasında 42 Buerger hastasına girişim yapılmıştır. Tüm hastalar erkektir ve ortalama yaş 32.8 (21-39) dir. Bütün hastalar kritik ekstremite iskemisi durumundaydı. 14 hastada daha önce karşı ekstremitede major amputasyon yapılmıştı.10 fmoro-peroneal, 9 tib ant, 11 tib post, 7 ilio-fem ve 5 poplieta tib endarterektomi+ patch plasti yapılmıştır.Ortalama 3 yıllık patency oranı %58.3 limb salvage oranı %77.4’tür.

Bizce, ekstremite kurtarma amacı ile Buerger’li hastalarda, başlıca peroneal arter olmak üzere hastalıktan free crurual arterler vasküler rekonstrüksiyon için denenmelidirler. Anjio negatif olmasına rağmen Doppler mapping ile açık bir arter segmenti araştırılmalıdır. Sınırlı uzun süreli patency oranına karşılık, hastalar sigaradan uzak tutulduğunda, iyi sayılabilecek bir ekstremite kurtarma oranı elde edilebilir.

Viewed : 88
Downloaded : 0