ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nativ Mitral Kapak Aspergillus Endokarditi
Dr. Yavuz Yörükoğlu, Dr.Ergun Salman, Dr. Kemal Nazlıel, Dr. Özkan Akkoç, Dr.Orhan Veli Doğan, Dr.Atilla Keskin, Dr. Erten Yücel
SSK Ankara Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Ankara
Fungal endokardit ölümcül seyreden ve çok nadir görülen bir antitedir. Genellikle etiyolojisinde predispozan faktör olarak, immüm sistem bozukluğu, intravenöz ilaç bağımlılığı, uzun süreli sitostatik ilaç, steroid, antibiotik kullanımı ve çok nadirdir.

Bu bildiride romatizmal mitral yetmezliği ön tanısı ile mitral valv replasmanı yapılan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun mitral kapağında paravalvüler kaçak ve reoperasona neden olan nativ kapağından kaynaklandığı histopatalojik olarak saptanan bir aspergillus endokarditi olgusu sunulmaktadır.

Viewed : 51
Downloaded : 0