ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aprotinin Varlığında Endotelden Vazodilatör Salınımı
Dr. Berent Dişçigil, Yrd. Doç. Dr. Suat Bükel, Yrd. Doç. Dr. Alp Alayunt, Yrd. Doç. Dr. Sibel Ülker, Prof. Dr. Sezen Koşay, Prof. Dr. İsa Durmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İzmir
Vasküler endotel hücresindenh vazodilatör ve antiagregan özellikleri olan endothelium-derived relaxing faktor (EDRF) ve prostasiklin salgılanmaktadır. Bir serin-proteaz enzim inhibitörü olan aprotinin varlığında, bu vazodilatör maddelerin salınımındaki değişiklikler araştırılmamıştır. Bu amaçla, sıçan torasik aortasından hazırlanan 4 mm.’lik damar halkaları oksijenize fizyolojik tuz solüsyonunda (Krebs) asılmış ve optimal gerilimlerine getirilmiş force transducer aracılığı ile gerilimdeki değişiklikler yazdırılmıştır. Damar halkaları fenilefrin (10-6M) ile kasıldıktan sonra, endotele bağlı vazodilatasyon yapan asetlikolin ile doz-cevap eğrileri elde edilmiştir. İzole organ banyosuna aprotinin (7 x 10-6 M) ilave edildikten sonra, ( n=6, her iki grup p<0.05). Organ banyosuna, sadece, aprotinin içinde çözündüğü % 0.9’ luk NaCI çözeltisi ilave edildiğinde ise damar halkalarının gevşemelerinde bir inhibisyonh olmamıştır. Endoteli kazınmış damar halkalarında, direkt düz kas üzerine etkiyle vazodilatasyon yapan sodyum nitroprussit ile doz-cevap eğrileri elde edilmiş, organ banyosuna aprotinin ilave edildikten sonra bir değişiklik gözlenmemiştir.

Bu sonuçlar, aprotinin kullanımı ile endotel hücresinden vazodilatör madde salgılanmasının inhibe olduğunu göstermektedir. Antiagregan özellikleri de olan bu maddelerin inhibisyonu ile aprotinin özellikle aortakoroner bypass cerrahisinde vazospazm ve tromboz gelişme riskini arttırabilir.

Viewed : 89
Downloaded : 0