ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SSK Ankara Hastanesi’ndeki Palmaz-Shats Balloon Expandable Stent Uygulamaları
Uzm. Dr. Tanja Üçer, Doç. Dr. Cahit Kocakavak
SSK Ankara Hastanesi I. Dahiliye Kliniği, Ankara
Intrakoroner stent uygulaması oldukça yeni bir girişimsel yöntemdir. Restenotik ve suboptimal lezyonlarda PTCA sırasında olabilecek koroner “diseksiyon” ve “recoil” durumlarında acil (bail out) kullanım alanı bulmuştur.

SSK Ankara Hastanesi I. Dahiliye Kliniği’nde 27/1/1993-1/11/1993 tarihleri arasında, ortalama yaşı 51.0±7.4 (mean±SD yıl) olan 9 erkek hastaya Halmaz-Shatz balloon expandable stent uygulandı. Stentlerin 3’ü bail out şartlarda, 6’sı PTCA sonrası restenoz nedeniyle olmak üzere, 3’ü LAD, 1’i CX,5’i RCA yerleşimli lezyonlara uygulandı.

Vakaların hiçbirinde komplikasyon oluşmadı. Primer başarı oranı %100 idi. Hastalara 2. ve 6. aylarda kontrol anjiografisi yapıldı. Bu kontroller sırasında 2 hasta önemli restenoz oluştuğundan cerrahiye verildi. 2 hastaya ise tekrar PTCA uygulandı ve başarılı olundu. Cerrahiye verilen hastalardan biri farmakolojik protokole uymaması nedeniyle değerlendirilmeye alınmadı. Restenoz oranı % 37 (3/8) olarak bulundu.

Viewed : 87
Downloaded : 0