ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bikuspid Kalsifik Aort Stenozu+ Asendan Aort ve Arkus Aort Anevrizmasında Cerrahi Tedavi (Wheat Operasyonu)
Yrd. Doç. Dr. S. Buket, Yrd. Doç. Dr. A. Alayunt, Dr. F. Okur, Dr. B. Dişçigil, Dr. Y. Atay, Dr. T. Yağdı, Dr. F. Aşkar, Prof. Dr. I. Durmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
68 yaşında bayan hasta 2 yıldır olan nefes darlığı ve senkop yakınmaları ile kliniğe başvurdu. 2 aydır anjinal yakınmaları da olmaktaydı. Ekokardiyografide kalsifik aort darlığı saptandı. Asendan aort dilate görünümdeydi. Kardiak kateterizasyonda aort kapağında 90 mm Hg transvalvüler gradient saptandı. Pulmoner arter basıncı 65/30 mm Hg ve sol ventrikül end diastolik basıncı 18 mm Hg idi. Bilgisayarlı tomografide asendan aort çapı 7 cm idi ve aortadaki dilatasyon proksimal arkusu da içine alıyordu. Hasta kalsifik aort stenozu + asendan aort ve arcus aorta anevrizması tanısı ile operasyona alındı. Atriofemoral bypass ile pompaya girildi. Aort açıldığında kalsifik bikuspit aort stenozu ile karşılaşıldı. Aort kapak replasmanı yapıldı. Daha sonra hasta rektal 12 0C’ye soğutulup sirkulatuar arrest altında proksimal arkus replasmanı uygulandı. Sirkulatuar arrest sırasında superior vena kavadan retrograd serebral perfüzyon, derin hipotermik sirkulatuar arreste destek olarak kullanıldı. Sikrulatuar arrest 18 dakika sürdü. Hasta pompadan sorunsuz çıktı ve postop 8.gününde klinikten taburcu edildi.
Viewed : 102
Downloaded : 0