ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timomalarda Cerrahi Yaklaşım
Türkan Elmacı, Emin Tireli, Semih Barlas, Alper Toker, Enver Dayıoğlu, Feyza Deymeer, Piraye Serdaroğlu, Coşkun Özdemir, Ertan Onursal, Cemil Barlas
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ile Nöroloji Anabilim Dalları,İstanbul
1980-1993 yılları arasında Anabilim Dalımızda 47 hastaya timoma nedeniyle timektomi uygulanmıştır. Bu hastaların 38’i myastenik, 9’u nonmyastenik idi. Cerrahi girişim %96 transsternal, % 4 oranında torakotomi ile yapıldı. Hastaların %8’ine subtotal rezeksiyon yapılmıştır.

Malign timomalar hariç histolojik tiplerin remisyon oranı üzerine etkisi görülmezken stağe’in çok önemli olduğu, son iki yılda erken bulgu veren myastenik timomaların erken cerrahi protokolü sonucunda remisyon oranı total % 86.8’e kadar yükselmiş, buna karşın malign timomalarda %67 mortalite bulunmuştur. %74.4 hastaya uygulanan adjuvant terapi ile remisyon oranı invaziv timomalarda %51.3 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak genellikle iyi differansiye tümör olan timomalarda erken cerrahi girişim ve adjuvant terapi remisyonu yükseltmektedir.

Viewed : 74
Downloaded : 0