ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
40 Yaş Altı Akciğer Tümörleri
Orhan Taşçı, Mehmet Ali Bedirhan, Mehmet Küllep, İbrahim Dinçer, Muhammet Benzer, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul
40 yaş altındaki kişilerde akciğer kanserlerinin daha agresiv seyrettiği bildirilmektedir.1980-1994 yılları arasında Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde opere edilen 41 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 22-40 yaşları arasında olduğu (ort. 36.7) görüldü. Histolojik olarak tümörlerin 19‘u squamöz hücreli (%46). 77si small cell (%17), 7’si adenoCa (%17) ve 8’i adenosquamöz (%20) idi. Hastaların yıllara göre dağılımında ise 1987 yılından itibaren önemli bir artı olduğu gözlendi. Pre-op evreleme sırasıyla stage I, II, IIIa, IIIb için 2, 16, 23, 0 idi. Per-op evreleme ise sırasıyla 2, 8, 13, 23, olarak bulunurken, 5 olguya pnömonektomi, 18 olguya lobektomi yapıldı. 18 olgu irrezektabl bulundu. Rezeksiyon uygulanan 23 hastanın takip edilebilen 11’inin altısında ilk üç ayda uzak metastazlar saptandı. Gençlerde akciğer kanserlerinin oldukça sık olduğu ve daha kötü bir prognoza sahip olduğu düşünüldü.
Viewed : 53
Downloaded : 0